Ventilation

Ventilation(OVK)

Vi rengör ventilationsanläggningar för renare luft och hälsosam inomhusmiljö. Nu med RUT avdrag. Ring för prisuppgifter angående erat ventilationssystem.
Smuts i ventilationskanaler och fläktar ger en sämre inomhusmiljö och högre driftskostnader eftersom din ventilationsanläggning kräver mer energi.
Din fastighet kan också få svåra fuktskador i badrum och tvättstugor på grund av otillräcklig luftväxling.

Vi gör så att det blir bättre luftväxling, dvs byter ut förorenad luft med ny "frisk" luft.
Vi rensar ventilationskanaler i skolor, dagis, kontor, lägenheter och villor.
Vi byter uteluftsdon.

Vi kan kan lösa alla dina ventilationsproblem samtidigt som du förbättrar inomhusmiljön och sänker dina driftskostnader.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Vi har Riksbehörighet K för alla typer av ventilationssystem.
OVK avser en besiktning av hela ventilationssystemet i fastigheten så att det uppfyller sin ursprungliga funktion.
OVK görs med olika intervaller beroende på hur avancerat ventilations-systemet är.
Hallstahammars Kommun  http://www.hallstahammar.se/Bo-bygga/Miljo-halsa--hallbar-utveckling/Obligatorisk-ventilatonskontroll/ är myndighetsansvarig och kontrollerar så att OVK utförs i hela kommunen.

Tidsftrister OVK

Byggnader Besiktningsintervall

1. Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem

 samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation 3 år

2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation 6 år